MENU

Meer informatie over onze diensten?

Contact opnemen   

Inspecties

Om te zorgen dat de bliksembeveiligingssystemen optimaal blijven functioneren, dienen de systemen periodiek gecontroleerd te worden.

DSCN0186
Periodieke inspecties van de bliksembeveiliging

Eventuele gebreken worden uiteraard hersteld. Denk eraan dat een kleine verbouwing of aanpassing aan het gebouw de beoogde betrouwbaarheid van het systeem kan verliezen.