MENU

Meer informatie over onze diensten?

Contact opnemen   

Overspanningsbeveiliging

Wanneer de bliksem in een gebouw of in de naaste omgeving daarvan inslaat, kunnen er enorme hoge spanningen ontstaan in ondermeer de leidingen van de elektrische installatie. In kabels en snoeren van elektronische apparatuur, in antenne-installaties, meet-, stuur- en regelleidingen en dergelijke.

Spanningsbegrenzende componenten: overspanningsbeveiliging

Om dit te voorkomen zijn aanvullende beveiligingsmaatregelen in de vorm van spanningsbegrenzende componenten noodzakelijk: overspanningsbeveiliging. Als geen ander is BV Haan Techniek bekend met het aanbrengen van deze soort beveiliging. Aangezien actieve geleiders, zoals fase en nul van de elektrische installatie, en andere geleiders die niet rechtstreeks mogen worden geaard en daardoor ook niet rechtstreeks met elkaar en met de potentiaalvereffening gekoppeld zijn, worden overspanningsafleiders voor de overspanningsbeveiliging  toegepast. Deze zorgen ervoor dat alleen bij een te hoge spanning er een (kortstondige) koppeling ontstaat tussen de geleiders onderling en de potentiaalvereffening (Inwendige bliksembeveiliging).

Vakkundig aangelegde potentiaalvereffening

Een belangrijke opmerking daarbij is, dat het aanbrengen van bliksemstroomafleiders en overspanningsafleiders alleen niet voldoende is. Een goed ontworpen en vakkundig aangelegde potentiaalvereffening is de basis voor iedere overspanningsbeveiliging. Vandaar dat een bliksembeveiligingsinstallatie tegenwoordig niet compleet mag worden genoemd zonder een potentiaalvereffening met overspanningsbeveiliging. Bliksemstroomafleiders zijn vooral nodig op plaatsen waar geleiders/kabels gebouwen worden binnengevoerd.

Leverancier overspanningsbeveiligingen

BV Haan Techniek adviseert en informeert u graag over alle mogelijkheden op het gebied van overspanningsbeveiliging. Uiteraard is BV Haan Techniek leverancier van alle merken overspanningsbeveiligingen en kan zij u een deskundig en onafhankelijk advies geven.